بهنوش اصغری

درباره من

دکتر بهنوش اصغری
image

استادیار گروه آموزشی زبان وادبیات عرب @ دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

بیوگرافی خود را اضافه نمایید. دکتر بهنوش اصغری درجه استادیار تاریخ تولد 1355/02/03 محل تولد تهران     علائق: پژوهشهای قرآنی روش تحقیق روشهای نوین تدریس به روز کردن مطالب قابل ارائه از طریق جستجو در منابع الکترونیک و اینترنت به کارگیری فن آوری های جدید در ارائه مطالب آشنایی با فرهنگ های مختلف کشورهای عرب زبان تشکیل وگسترش مجامع علمی    سوابق تحصیلی:   مقطع رشته گرایش دانشگاه سال اخذ دکتری زبان و ادبيات عرب   تربیت مدرس 1388 کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عرب   تربیت مدرس 1382 کارشناسی زبان و ادبيات عرب   امام صادق(ع) 1379 کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عرب   صلاحیت مدرسی 1382   ...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
حفظ زیباشناسی مبتنی بر تفسیرپذیری استعاره در فرایند ترجمه (بررسی تطبیقی روش های نیومارک در استعاره¬های خطبة شقشقیه)
پژوهشنامه نهج البلاغه(2019)
9221248004, ^بهنوش اصغری*, ^محمود خورسندی, ^علی ضیغمی
التکافؤ الجمالیّ بین الاستعارة وترجمتها (دراسة انتقائیّة لترجمة استعارات نهج البلاغة عند غرمارودی وشهیدی ودشتی)
دراسات حدیثة فی نهج البلاغة(2019)
9221248004, ^بهنوش اصغری*, ^محمود خورسندی, ^علی ضیغمی
انواع جمله واغراض بلاغی آن در سوره ی "مریم"
دومین همایش ملی قرآن کریم وزبان وادب عربی(2015-11-11)
^محمود خورسندی, ^بهنوش اصغری
تصویرگری هنری د نیا در قرآن کریم
دومین همایش ملی قرآن کریم وزبان وادب عربی(2015-11-11)
^بهنوش اصغری
استعاره و زيبايي هاي ساختاري آن در جزئ هاي 21 تا 27 قرآن كريم
طاهري زينب السادات(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استعاره و زيبايي هاي آن در جزئ هاي 14 تا 20 قرآن كريم
فرمانيان معصومه(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تصويرگري پديده هاي زميني در قرآن كريم
رجبي معصومه(تاریخ دفاع: 1392/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جلوه هاي يكتا پرستي در ديوان اميه بن ابي الصلت
پايدار عليرضا(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واژه هاي پزشكي قانون طب جلد 2
تيزوير بشيره(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واژه هاي پزشكي العشرة مقالات
مزرعه عمار(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امر و نهي در 5 جزء آخر قرآن
آشوري صديقه(تاریخ دفاع: 1394/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطابقت فعل و زمان در قرآن كريم
حيدربيكي مهنه مريم(تاریخ دفاع: 1394/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و نقد كتاب بلغة النحاة في شرح الفائقه
پيوندي رمضانعلي(تاریخ دفاع: 1394/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترجمه و نقد كتاب الجملة الاسميّة اثر علي ابوالمكارم
مصباحي دل آرام(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واژه هاي تخصصي پزشكي كتاب فردوس الحكمه تاليف ابي الحسن علي بن سهل طبري
قاضوي سيده عاطفه(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واژه هاي تخصصي پزشكي جلد 4و 3 كتاب المختارات في الطب
عصمتي پشته ئي صلاح الدين(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد و بررسي شيوه اي ترجمه ي استعاره در خطبه هاي نهج البلاغه با نگاه تطبيقي به سه ترجمه شهيدي، جعفري و دشتي
عباسي نوذر(تاریخ دفاع: 1397/12/21) ، مقطع : دكتري(Ph.D)
ترجمه و نقد كتاب علم اللغه الاجتماعيعند العرب
صيادنژاد محسن(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
"الی "الجاره و لطائفها فی القران الکریم
(2010)
^بهنوش اصغری

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان-دانشگاه سمنان-دانشکده علوم انسانی-گروه زبان وادبیات عربی
behnoosh.asghari@semnan.ac.ir
(+98)2331533548

فرم تماس